I ti se možeš uspješno pripremiti za državnu maturu!

Državna matura velik je ispit, no na njega se spremaš tijekom cijelog svog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Za ostvarivanje dobrog uspjeha, pročitaj naše savjete za uspješno polaganje državne mature. Nakon što si se dobro upoznao/la s područjima ispitivanja prijavljenih predmeta, uzmi stare ispite za vježbu i pokušaj ih riješiti!

Na linku niže naći ćeš sve ispite iz svih godina, sa svih rokova, zajedno s rješenjima. Vježbanjem ovih ispita upoznat ćeš se s vrstom pitanja koja možeš očekivati na maturi, ali i provjeriti svoje znanje. Kad otkriješ koji dio gradiva ti lošije ide, moći ćeš bolje isplanirati svoje učenje za maturu.

Vidi prijašnje ispite

Pošalji nam esej za ocjenu!

U našim digitalnim materijalima za Hrvatski jezik pozivamo sve pristupnike da pogledaju primjere eseja, ali i da se okušaju u pisanju svog eseja! Napiši esej prema pravilima razine ispita koju polažeš (A ili B) i pošalji nam svoj esej na ocjenjivanje na email esej@centarmature.hr.

Primljene eseje ocjenjivat će stručni ocjenjivači s dugogodišnjim iskustvom, a u najkraćem mogućem roku na email ćemo ti poslati tvoju ocjenu, ali i konstruktivne kritike za pisanje pravog eseja na maturi!