Project Description

INFORMACIJE O ISPITU

Psihologija je izborni predmet na državnoj maturi. Ispit se piše 80 minuta.

  • Ljetni rok: 11. lipnja u 14:00 sati

  • Jesenski rok: 26. kolovoza u 14:00 sati

Na ispitu se provjerava znanje iz pet područja: mehanika, termodinamika, elektromagnetizam, titranje, valovi i optika, te moderna fizika.

KORISNI LINKOVI

PISANJE ISPITA

Na ispitu ćeš dobiti zadatke višestrukog odgovora, znakom X označi točan odgovor na listi za odgovore. Kad rješavaš zadatke kratkog i produženog odgovora, cijeli ćeš zadatak riješiti u ispitnoj knjižici.

Višestruki izbor – 20 zadataka
Kratki odgovori – 29 zadataka
Produženi odgovori – 6 zadataka
  • Kemijska olovka

Svi ispiti moraju biti ispunjeni kemijskom olovkom, i to samo plavom ili crnom.