Prilagodite ispitne zadatke i ocjenjivanje u nastavi!

Pripremljene smjernice olakšavaju korištenje postojećih standardiziranih zadataka iz provedenih ispita državne mature, ali i samostalnu pripremu i izradu ispitnih zadataka te njihovu primjenu u vrednovanju razina usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda tijekom nastavne godine. Namijenjene su svim srednjoškolskim nastavnicima koji žele prilagoditi način poučavanja i ocjenjivanja ishodima koji se vrednuju na državnoj maturi.