Plaćanje ispita

Maturanti kojima je ovo prvi izlazak na ispit bez naknade polažu državnu maturu.

Ispite državne mature plaćaju pristupnici koji su:

  • maturanti iz prošlih školskih godina,
  • srednju školu pohađali izvan Hrvatske ili
  • pristupnici u sustavu obrazovanja odraslih.

Rok za uplatu ispita državne mature je 2. svibnja 2021. do kraja dana.

VAŽNO! Uplaćena naknada treba biti evidentirana na računu tako da je potrebno obratiti pažnju na dodatno vrijeme koje je odabranoj banci potrebno za evidentiranje izvršene uplate. Točan iznos za uplatu provjerite na Postani student > Moji podatci > Zaduženja i uplate.

Provjera cijene ispita