Stručnjaci Centra mature tu su da ti odgovore na sva pitanja i riješe sve nedoumice. Provjeri popis najčešće postavljenih pitanja, a ako tvoje pitanje nije među njima, vidi možeš li naći odgovor na našem botu na Viberu.

Ako ne možeš, javi nam se emailom na info@centarmature.hr, ili nam pošalji privatnu poruku preko kontakt forme ili profila u zajednici na Viberu.

OPĆENITO o maturi

Državnu maturu polažu učenici gimnazijskih programa srednjih škola kako bi završili svoje srednjoškolsko obrazovanje. Oni trebaju položiti samo obvezne predmete, i to nižu razinu, za dobivanje svjedodžbe iz svoje škole. Nitko drugi nema obvezu pisanja državne mature, već to može učiniti ako želi upisati višu obrazovnu ustanovu.

Na jednom roku moguće je prijaviti maksimalno šest izbornih predmeta.

Najbolji način odabira izbornih predmeta jest provjera zahtjeva fakulteta koji želiš upisati. Provjeri koje predmete, ali i koju razinu, moraš položiti kako bi upisao/la željeni fakultet.

Rezultati državne mature su trajni! Ako želiš, možeš ponovo pisati cijelu maturu, ili samo poneki predmet, kako bi dobio/la bolju ocjenu. Prilikom upisa na fakultet će se automatski gledati bolji rezultat na maturi, neovisno o tome koje je godine ostvaren.

Svi koji zbog boljih rezultata ispita ponovo pišu ispite državne mature (u istoj godini, ili različitoj) postaju obveznici plaćanja ispita. Provjeri iznos svog zaduženja na Postani student i pripazi na rok uplate!

Rezultati položenih ispita državne mature vrijede trajno. Ako su ti ostvareni rezultati dovoljno dobri da upišeš fakultet koji želiš, nema potrebe da ponovo polažeš državnu maturu. No, ako ti za upis na žaljeni faks trebaju dodatni predmeti, ili pak želiš poboljšati rezultat već položenih predmeta, možeš (ponovo) polagati samo te ispite.

Učenici kojima je potrebna prilagodna ispitne tehnologije moraju se javiti svom ispitnom koordinatoru u školi. Svi ostali kandidati javljaju se direktno k nama emailom na prilagodba@centarmature.hr.

Svi koji su platili ispite državne mature za ljetni rok, a onda su u zadanom roku odjavili ispite ili pak nisu pristupili iz opravdanih razloga* , mogu prenijeti uplaćena sredstva na jesenski rok iste godine; ili zatražiti povrat.

Povrat uplaćenih sredstava može se ostvariti do kraja kalendarske godine. Za povrat uplaćenih sredstava potrebno je obratiti se putememaila uplata@centarmature.hr s osobnim podatcima (ime i prezime, OIB, broj mobilnog telefona). Povrat uplaćenih sredstava nije moguće izvršiti za prethodnu kalendarsku godinu.

* Opravdani razlozi nepristupanja ispitu: teži zdravstveni problemi u razdoblju provedbe ispita, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća, drugi opravdani razlozi.

Ne postoji mogućnost preračunavanja bodova ispita više razine za prolaz ispita osnovne razine. Ispit ili ispite koje nisi položio možeš polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova, a tada možeš pri prijavi ispita birati i drugu razinu ispita.

Prijave za UČENIKE

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika. TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu. Za uspješno korištenje sustava Postani student, trebat ćeš imati oba broja.

To možeš napraviti na način da nazoveš broj Infocentra 01 4501 899 nakon čega ćemo u sustav upisati izmjene. SMS-om ćemo ti poslati nove podatke ili nam se možeš obratiti emailom i navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB i broj mobitela kojim se koristiš).

Trebaš zatražiti provjeru i ispravak u e-Matici od svojega razrednika ili administratora školskoga imenika. Ispravak će nakon sljedeće sinkronizacije biti vidljiv na poveznici Moji podatci – Ocjene.

Za sva pitanja, nedoumice i probleme vezane za državnu maturu ili korištenje stranice Postani student, obrati se ispitnom koordinatoru u svom školi. Ako s koordinatorom provjeriš točnost svih podataka (korisničke oznake, lozinke, PIN-a), i još uvijek imaš problema, odmah se javi nama emailom na info@centarmature.hr ili na broj telefona: 01 4501 899.

Kada odabereš studijske programe, sustav automatski prijavljuje ispite državne mature i razine prijavljenih ispita prema uvjetima studijskih programa. Prilikom prijave studijskoga programa potrebno je provjeriti prijavljene ispite te po potrebi izvršiti promjene.

Ako obrišeš studijski program, ispiti koje je taj program tražio ostaju prijavljeni! Ispite moraš samostalno obrisati, što možeš napraviti u roku prijave ispita državne mature.

Trebaš iz toga stranog jezika najmanje dvije školske godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen kako bi ga mogao prijaviti kao obvezni ispit. Ako nije zadovoljen ovaj uvjet, željeni jezik možeš prijaviti kao izborni ispit.

Kako i do kada mogu odjaviti ispit koji ne želim polagati? Možeš odjaviti prijavljene ispite državne mature najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka. Za ostvarivanje prava odjave ispita moraš se obratiti ispitnomu koordinatoru u školi.

Trebaš nam se obratiti na email info@centarmature.hr i navesti osobne podatke (ime i prezime i OIB) ili nazvati na broj telefona 01 4501 899 kako bismo ti “otključali” prijavu da možeš napraviti izmjene. Nakon toga trebaš ponovo potvrditi odabir ispita državne mature.

“Otključavanje” je moguće do zadnjega dana prijava ispita državne mature. Nakon toga roka nismo u mogućnosti otključati tvoj odabir.

Plaćanje ispita za UČENIKE

U kalendarskoj godini u kojoj završavaš završni razred (4./5.) srednjega obrazovanja za prijavljene ispite državne mature polažeš bez plaćanja naknade.

Na žalost, nije moguće platiti ispite državne mature nakon najavljenih rokova. Za pisanje ispita na ljetnom roku, mi moramo imati evidentiranu uplatu do 2.5.2021. Ako si zakasnio/la s plaćanjem ispita, prijavljeni ispiti biti će automatski odjavljeni i nećeš moći pristupiti polaganju ispita državne mature.

Ovogodišnji maturanti ispitima državne mature pristupaju bez naknade, čak i ako ga ponavljaju na jesenskom roku! To znači da na oba roka u istoj akademskoj godini ne trebaš platiti pisanje ispita, no pripazi, sljedeće godine neće biti isto!

Ako želiš ponovo pristupiti već položenom ispitu u istoj ili sljedećoj akademskoj godini, morat ćeš platiti novo polaganje ispita. Tvoje će zaduženje će biti vidljivo na poveznici Moji podatci /Zaduženja i uplate.

Ove si godine obveznik plaćanja prijavljenih ispita državne mature. Podatci za uplatu naknade polaganja prijavljenih ispita državne mature nalaze se na tvojoj stranici na poveznici Moji podatci /zaduženja i uplate.

Na žalost, nije moguće naknadno platiti polaganje ispita. Ukoliko nisi podmirio svoje obveze do roka, prijavljeni ispiti bit će automatski odjavljeni i nećeš moći pristupiti polaganju ispita državne mature.

Provedba ispita za UČENIKE

Privremeni i konačni rezultati ispita državne mature dostupni su nakon objave na mrežnoj stranici Postani student >> Moji rezultati.

Bodovni pragovi donose se iznova za svaku školsku godinu i vrijede u ljetnome i jesenskome roku. Bodovni pragovi za sve ispite objavljeni su na NCVVO >>  Državna matura >> Provedeni ispiti.

Ako učenik dobije nedovoljan (1) iz ispita više (A) razine, to nije položio ispit osnovne (B) razine. Ne postoji mogućnost preračunavanja bodova ispita više razine za prolaz ispita osnovne razine. Ispit ili ispite koje nisi položio možeš polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova, a tada možeš pri prijavi ispita birati i drugu razinu ispita.

Prigovor na ocjenu u ispitu podnosiš preko ispitnog koordinatora školskomu ispitnom povjerenstvu u školi. Prigovor je potrebno podnijeti najkasnije 48 sati od privremene objave rezultata.

Prigovor i odgovor na prigovor možeš vidjeti na tvojoj stranici na poveznici Postani student >> Moji prigovori.

Ako nisi zadovoljan odlukom Centra, možeš u roku jednoga dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra Povjerenstvu za praćenje državne mature Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povjerenstvo za praćenje državne mature donosi odluku u roku od dva dana od dana zaprimanja prigovora.

Prijave za KANDIDATE

Registrirati se moraju kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, kandidati iz sustava obrazovanja odraslih i kandidati koji su srednje obrazovanje završili izvan RH.

Ako registracija nije uspjela, prvo provjeri točnost podataka koje si upisao pri registraciji. Trebaš li pomoć, pošalji nam upit uz osobne podatke (ime i prezime, OIB, broj mobilnog telefona kojim se koristite) na email info@centarmature.hr.

Nakon registracije trebaš se prijaviti na Postani student s korisničkim podatcima koje si primio. Sljedeći korak je prepisivanje ocjena koje si ostvario u srednjoj školi na linku Moji podatci >> Ocjene. Nakon upisa svih podataka iz svjedodžbi, spremi izmjene.

Potrebnu dokumentaciju trebaju dostaviti kandidati iz sustava obrazovanja odraslih i kandidati koji završavaju li su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan u inozemstvu, a koji prijavljuju ispite državne mature.

Ako imamo tvoje dokumente s nekog od prijašnjih rokova, ne trebaš ih slati ponovo.

To najčešće znači da poslana kopija dokumenta nije ovjerena kod javnog bilježnika, no može biti i neki drugi razlog pa te molimo da nam se javiš na email dokumenti@centarmature.hr.

Prijavnica je dokument koji dostavljaju kandidati koji završavaju ili su završili četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u školskoj godini 2020./2021. u sustavu obrazovanja odraslih u RH i kandidati koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu. Detaljnije o slanju prijavnice provjeri na stranici za kandidate.

Nakon odabira ispita na Vašoj stranici na linku Postavke trebaš sam odabrati mjesto pisanja ispita iz padajućega izbornika.

Ako predmeta nema na popisu, trebate odabrati “Predmet izvan RH”, potražiti predmet iz padajućeg izbornika pa upisati ocjenu.

Ako pet dana prije pisanja ispita nema adrese mjesta pisanja ispita, znači da nisu verificirane ocjene 4.razreda ili nisi na vrijeme uplatio ispite (ako si obveznik plaćanja ispita). To znači da nisi do propisanoga roka ispunili svoje obveze i ne možeš pristupiti pisanju ispita državne mature.

PLAĆANJE ispita za KANDIDATE

Nakon prijave ispita državne mature pojavljuje se cijena naknade za polaganje ispita državne mature. Podatci za uplatu dostupni su kandidatima na stranici u sustavu na poveznici Postani student >> Moji podatci >> Zaduženja i uplate.

Rok za plaćanje ispita državne mature je 2.5.2021., no uplata do toga datuma mora biti evidentirana. Morate voditi računa o vremenu potrebnom za knjiženje uplaćenih iznosa. Za uplatu iz inozemstva potrebno je i do 7 radnih dana.

Ukoliko uplatu/zaduženje ne izvršite do 2.5.2021. godine uplata prijavljenih ispita neće biti evidentirana u sustavu te nećete ostvariti pravo polaganja prijavljenih ispita.

Ako uplata nije evidentirana, sustav odjavljuje prijavljeni, neplaćeni ispit, a kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita.

Na žalost nije moguće naknadno podmiriti zaduženje. Ukoliko niste podmirili svoje obveze, prijavljeni ispiti biti će automatski odjavljeni i nećete moći pristupiti polaganju ispita državne mature.

Ne, povrat uplaćenih novčanih sredstava isplaćuje se osobi koja je uplatila ispite. U zahtjevu koji je potrebno ispuniti ne možete navesti svoje ime kao uplatitelja niti svoj broj računa.

Opravdani razlozi nepristupanja ispitu a kako bi ostvarili pravo na povrat uplaćenih novčanih sredstava mogu biti: teži zdravstveni problemi u razdoblju provedbe ispita, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća, drugi opravdani razlozi.

  • Povrat uplaćenih sredstava možete ostvariti do kraja kalendarske godine. Za povrat uplaćenih sredstava potrebno je obratiti se putem e-pošte: uplata@centarmature.hr s osobnim podatcima (ime i prezime, OIB, broj mobilnog telefona). Povrat uplaćenih sredstava nije moguće izvršiti za prethodnu kalendarsku godinu.

Ukoliko je zaduženje u sustavu ostalo od prošle godine ne možete platiti samo ispit koji ste prijavili ove godine. Sustav će automatski izvršiti najprije uplatu prošlogodišnjeg zaduženja.

Provedba ispita za KANDIDATE

Kandidatu koji je u više navrata polagao ispite državne mature bodovi će se izračunavati na temelju najboljega rezultata koji je postigao u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja. Koji se rezultat pri ponovnomu polaganju državne mature uzima u obzir, moguće je provjeriti na mrežnoj stranici www.studij.hr na poveznici Sve o prijavama / Bodovanje za upis na studijske programe / Bodovanje ispita državne mature.

Ako kandidat dobije nedovoljan (1) iz ispita više (A) razine, to nije položio ispit osnovne (B) razine. Ne postoji mogućnost preračunavanja bodova ispita više razine za prolaz ispita osnovne razine. Ispit ili ispite koje niste položili možete polagati u nekom od sljedećih ispitnih rokova, a tada možete pri prijavi ispita birati i drugu razinu ispita.

Prigovor na ocjenu u ispitu upisujete na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori. Prigovor je potrebno podnijeti najkasnije 48 sati od privremene objave rezultata.

Prigovor i odgovor na prigovor možete vidjeti na Vašoj stranici na poveznici Postani student >> Moji prigovori.

Ukoliko niste zadovoljni odlukom Centra, možete u roku jednoga dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra Povjerenstvu za praćenje državne mature Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povjerenstvo za praćenje državne mature donosi odluku u roku od dva dana od dana zaprimanja prigovora.