Loading...

Što je DRŽAVNA MATURA?

Državna matura je skup ispita iz određenih predmeta koje su učenici imali tijekom svog četverogodišnjeg ili petogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja.

Jedini je nacionalni ispit kojim se provjeravaju i vrednuju postignuta znanja, vještine i sposobnosti učenika stečena tijekom cjelokupnog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Uspješnim polaganjem ispita državne mature pristupnicima se omogućava nastavak daljnjeg školovanja na visokim učilištima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za učenike gimnazija državna je matura obavezna jer predstavlja završni pisani ispit kojim gimnazijalci završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Srednje obrazovanje učenika u četverogodišnjim strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole tako da državnu maturu polažu isključivo ako žele nastaviti svoje obrazovanje.

Osim za učenike strukovnih i umjetničkih srednjih škola, polaganje državne mature je uvjet upisa na visoka učilišta i za maturante prošlih generacija koji nisu uspješno položili maturu, ali i osobe koje su završile srednju školu u inozemstvu i žele upisati visoko učilište u Hrvatskoj. Ispite državne mature i studijske programe pristupnici prijavljuju na stranici Postani student.

Ispite državne mature priprema i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama.

Isti se ispiti provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima i na isti način za sve pristupnike. Primjenom ujednačenog standarda osigurava se pravedan i transparentan postupak upisa na visoka učilišta, ali i međusobna usporedivost postignutih rezultata tijekom godina na temelju kojih se unaprjeđuje kvaliteta obrazovnog sustava.

O položenom obaveznom dijelu državne mature učenicima gimnazije izdaje se svjedodžba o državnoj maturi, a o položenome izbornom dijelu potvrda o položenim ispitima državne mature. Svim ostalim pristupnicima izdaje se potvrda o položenim ispitima državne mature.

Koji se PREDMETI pišu na državnoj maturi?

OBVEZNI predmeti

Ispiti obveznog dijela državne mature pišu se iz sljedećih predmeta:

Obvezni se predmeti pišu na dvije razine: višoj (razina A) i nižoj (razina B), a učenici koji namjeravaju upisati visoka učilišta trebaju provjeriti koju razinu za upis uvjetuje odabrano visoko učilište.

IZBORNI predmeti

Pristupnici mogu prijaviti maksimalno šest izbornih predmeta u jednom ispitnom roku od ukupno 15.

Prilikom odabira izbornih predmeta potrebno je obratiti pažnju na uvjete koje postavljaju ciljanja visoka učilišta. Svi pristupnici polaganjem izbornih predmeta državne mature dobivaju potvrdu.

DRŽAVNA MATURA 2020. U BROJKAMA

0
Pristupnika državne mature
0
Ocijenjenih ispita
0
Odličnih ocjena
0
Ispitnih koordinatora

O NAMA

Središnje informativno mjesto za državnu maturu

Digitalna platforma Centar mature objedinjuje niz aktivnosti Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja vezanih za pripremu i provedbu ispita državne mature. Stavljanjem na raspolaganje višegodišnjeg znanja i iskustva u pripremi i vrednovanju državne mature, Centar mature pomaže u učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi.

Dostupni materijali i informacije prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima s ciljem poticanja pozitivnih promjena u procesu učenja i poučavanja u školama, a time i u cjelokupnome obrazovnom sustavu.

KONTAKT

Tvoja poruka je poslana. Suradnici Centra odgovorit će u najkraćem mogućem roku.
Dogodila se greška tijekom slanja tvoje poruke. Pokušaj ponovo.

Naši PARTNERI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Agencija za odgoj i obrazovanje
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Agencija za mobilnost i programe EU
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
CARnet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Sveučilište u Slavonskom Brodu
Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Osijeku
Sveučilište Sjever
Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Puli
Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Dubrovniku

Naši PARTNERI